1.یک بُرد زودهنگام داشته باشید

تلاش کنید در اسرع وقت راهی برای کمک به گروه بیابید. افرادی که چنین کاری می کنند اثر مثبتی از خود به جای می گذارند.

2. ایده بزرگی مطرح کنید

هر هفته ایده ای جدید که می تواند کسب و کار را دگرگون کند مطرح کنید. این ایده ها را با رئیستان در میان بگذارید، یا حتی می توانید ایده خود را به شکل عمومی طرح کنید و پیشنهاد دهید که برای به انجام رساندن آن رهبری یک گروه را به عهده می گیرید.

3. با همکاران خود معاشرت کنید

اگر روزهای اول فقط پشت میزتان بنشینید و زمان اندکی را صرف ارتباط برقرار کردن با دیگران کنید، برطرف کردن مشکلات کاری و رسیدن به پاسخ سوال هایتان دشوار خوهد شد. در جریان باشید، در آشپزخانه نهار بخورید، و از افراد بپرسید که روی چه پروژه ای کار می کنند و چه چیز هر روز آنها را به هیجان می آورد.

4. اضافه کاری کنید

اولین موردی که در مورد کارمندان تازه وارد به چشم می آید ساعت خروج آنهاست- چه از نظر جسمی یا روحی. اگر ساعت 5 عصر محیط را ترک کرده اید، کارفرما می داند که در نهایت چه نوع کارمندی هستید. اما اگر تلاش بیشتری می کنید و وقت بیشتری می گذارید تا در جریان امور قرار بگیرید و اندکی دیرتر محیط کار را ترک می کنید، از کارمندان مورد علاقه رئیس تان خواهید بود.

5. شوخ طبع باشید

کارفرمایان اغلب در مورد جوکاری و تناسب کارمندان با یکدیگر بسیار حساس هستند. آنها انتظار دارند وقتی کسی استخدام شد، تمامی کارکنان را بشناسد و آنقدر احساس راحتی داشته باشد که بتواند بخندد، شوخی کند و اوقات خوشی را بگذراند. اگر به اندازه کافی راحت نیستید که با دیگران بخندید، این امر نشانه مشکل است.

6. کنجکاوی به خرج دهید

در اولین روز تلاش کنید که تمامی مشتریان داخلی خود را بشناسید. خودتان را معرفی کنید و برای مصاحبه با این مشتریان در مورد موضوعات مختلف وقت بگذارید. کنجکاو، تدبیرگر و رُک گو باشید.

7. از بینش و چشم انداز شرکت آگاه باشید

از همان روز اول نسبت به چشم انداز بلند مدت شرکت آگاهی پیدا کنید. پرسش در مورد استراتژی ها و شاخص های عملکردی کلیدی ضروری است. هنگامی که چشم انداز بلند مدت را بدانید، می توانید تضمین کنید که کار روزانه شما با آن سازگار است.

8. مثل اسفنج باشید

بازی را عوض کنید، ابتدا باید شیوه بازی کردن آن را بیاموزید. به جای نگرانی برای ارتباط اجتماعی یا تاثیر گذاری، بر عملکرد کارکنان و افراد داخل آن تمرکز کنید. اول یاد بگیرید، سپس انجام دهد، و پس از آن آموزش دهید.

9. اسامی همه را بخاطر بسپارید

برای کسب اعتبار و روابط مثبت با گروه، هیچ چیز بیشتر از بخاطر سپردن نام ها به عضو جدید کمک نمی کند.

10. در خانه تحقیق کنید

چیزهای زیادی وجود دارد که لازم است در مورد شغل جدیدتان یاد بگیرید. برخی از آنها را می توانید با مطالعه و تحقیق در خانه بیاموزید. از رئیس خود بپرسید که باید چه چیزهایی را بخوانید و کدام منابع به افزایش سرعت عمل شما کمک می کنند. این کار از روز اول ارزش شما را نزد او بالا می برد.